FAQ


Instalacja wskaźnika Ichimoku waves meter

a) plik uruchamiający Ichimoku waves meter.ex4 należy wgrać do katalogu MQL4/Indicators/
b) następnie uruchomić platformę MT4/5, listę wskaźników /własne/
c) nanieść nowy czysty template, uruchomić wskaźnik


Zawieszenie platformy:

a) zmienić TF,
b) zresetować template,
c) wyłączyć platformę MT4/5
d) ponownie załączyć
e) sprawdzić skalowanie ekranu w windows ( powinno być ustawione na 100%, jeżeli jest 125%czy 150 może to powodować zawieszanie


Usuwanie pomiaru

a) klawiatura jest w systemie QWERTY i litera "z" jest na właściwym miejscu?
- wcisnąć klawisz „z” z klawiatury i trzymając go najechać kursorem na button usuń przy pomiarze do usunięcia


Otwieranie kolejnego takiego samego instrumentu na platformie (funkcja Magic)

a) przy ponownym ładowaniu instrumentu trzeba nadać numer Magic( należy wybrać liczbę od 2 do 99) Magic1 jest już zajęty. Przy większej ilości profili czy kilku oknach z tym samym instrumentem, ważne żeby każde kolejno okno miało niepowtarzalny numer Magic np usd/cad rysuję na d1 Magic1 , otwieram kolejne okno z usd/cad na tf h4, to w tym oknie należy nadać np Magic2 itd. jeżeli nie pamiętamy jaki Magic był wczesniej nadany czy się powtarza to w tym celu pojawia się okno „Zatwierdz /Rezygnuj” tzn. ze juz wcześniej był indykator załadowany z tym numerem magic , rezygnujemy i przy ponownym załadowaniu indykatora nadajemy inny numer Magic.


Obsługa indykatora za pomocą klawiatury i touchpada

a) do prawidłowej obsługi kursor powinien być aktywny
- uaktywnić kursor można przez FN + F7 lub w panelu sterowania touchpad


Indykator wyświetla się inaczej niż na prezentacji na stronie?

Jeżeli tak to sprawdź:
a) czy nie zmieniałeś wielkości czcionek w indykatorze, parametr nr 22
b) czy nie zmieniałeś wielkości i szerokości butonów indykatora parametry nr 16,17 - jeżeli zostały wprowadzone zmiany w wyżej wymienionych parametrach w instrukcji są podane wartości domyślne dla każdego parametru
c) nie masz włączonego skalowania obrazu w windows, skalowanie większe niż 100% - ustaw skalowanie na 100%


Dlaczego nie można zaznaczyć któregoś punktu pomiaru?

a) wyznaczone punkty pomiarowe muszą znajdować się poza zakresem czasowym oś(x) okna menu
b) przesuń okno menu w przyszłość i dokonaj pomiaru raz jeszcze


Nakładanie się linii na siebie:

Może dojść do takiej sytuacji, gdy dokonamy pomiaru manualnie, a następnie przejdziemy do pomiaru automatycznego - aby uzyskać poprawność, należy dokonać pomiaru automatycznego i ewentualnie uzupełnić wykres manualnie o interesujące nas pomiary.


Błędne wyświetlanie lub zawieszanie przy uruchamianiu template/szablonu

Dla prawidłowego wyświetlania szablonu należy uruchomić template bez wskaźnika, następnie dodać wskaźnik.


Brak aktywności na platformie mt4 i nieprawidłowe wyświetlanie:

a) po upływie 30 dni przestają działać zmienne globalne
b) należy ponownie uruchomić wskaźnik


Błędy przeliczeniowe i graficzne

W przypadku zlokalizowania niepoprawnego przeliczania lub innego błędu w funkcjonowaniu wskaźnika prosimy o opisanie go oraz o dołączenie PrtSc z zaistniałą sytuacją i przesłanie mailem na adres info@ichimoku.eu

Dołożymy wszelkich starań, aby ewentualne błędy wyeliminować w kolejnych wersjach programu.
Państwa spostrzeżenia są dla nas bardzo cenne.